Bedrijfsarchitectuur als kompas bij het maken van slimme keuzes

Ondernemers, het maandblad van Voka, had het met inno.com over het succesvol worden en blijven met innovaties dankzij de juiste, slimme beslissingen.

In onze hedendaagse bedrijfscontext met overvloed aan technologische ontwikkelingen zetten bedrijven steeds meer in op innovatie van hun diensten en producten. Maar om deze innovatie daadwerkelijk te kunnen realiseren, zullen bedrijven ‘Slimme Keuzes’ moeten maken. Niet alleen in wat ze willen innoveren, maar vooral om te borgen dat de innovaties snel en succesvol gerealiseerd kunnen worden. Succesvolle innovaties vallen of staan immers met snelheid. Bovendien moeten bedrijven vermijden dat innovatie gehypothekeerd wordt door te lang lopende projecten, of veranderingen die het bedrijf niet snel genoeg kan behappen.

Om deze snelheid maximaal te borgen, moet het bedrijf bij het maken van innovatieve keuzes niet alleen rekening houden met het ‘concurrentieel’ marktpotentieel, maar ook met haar capaciteit om de gemaakte keuze effectief te kunnen realiseren. De kunst hierbij is om de strategische keuzes voldoende fijn door te vertalen door de organisatie heen, zodat we accuraat kunnen anticiperen op de onderdelen die door de innovatie worden beïnvloed en hoe we deze impact op een snelle manier kunnen beheren.

Impact

Bedrijfsarchitectuur kan bedrijven helpen bij het evalueren van de impact en haalbaarheid van strategische keuzes en innovatie. Het richt zich vooral op de inrichting van een bedrijf (de processen, informatiebronnen, organisatieaspecten, competenties en ict-systemen). Bedrijfsarchitecten brengen de bestaande inrichting concreet in beeld en kunnen de evoluties of aanpassingen identificeren die nodig zijn om strategische keuzes en innovaties daadwerkelijk te realiseren. En precies in deze evoluties kunnen slimme keuzes worden gemaakt: welke onderdelen van ons bedrijf worden het meeste geïmpacteerd en op welke dimensies richt deze impact zich het sterkst (noodzakelijke procesveranderingen, nieuwe informatievereisten, organisatorisch aanpassingen, andere competenties, vernieuwde ict-systeem).

“Forget about architectural principles, welcome to the capability DNA! There is a method to the madness!”

Fit-for-purpose

Bedrijven die deze noodzakelijke aanpassingen onvoldoende scherp analyseren, riskeren terecht te komen in onhandelbare situaties (zoals teveel aanpassingen) of die leiden tot suboptimale aanpassingen (zoals dure aanpassingen van ict-systemen terwijl eerst het proces moet worden aangepast). Het is ook belangrijk om voor de geïmpacteerde gebieden af te bakenen wat minimaal aangepast moet worden, zonder telkens alle mogelijke aanpassingen te voorzien, wat onmiskenbaar leidt tot complexe en dure projecten. Hanteer hier ‘fit-for-purpose’: enkel aanpassen wat strikt noodzakelijk is, om zo een gezonde 80/20 regel te hanteren. De aanhoudende druk op de bedrijfsbudgetten maakt dit des te belangrijk.

Bedrijfsarchitecten kunnen eveneens het innovatieproces ondersteunen door ‘slimme’ alternatieven aan te bieden. Denk aan het lanceren of ontwikkelen van nieuwe innovatieve diensten of producten binnen een eigen innovatie-omgeving die niet gehinderd wordt door bestaande processen en ict-systemen. Dit maakt het mogelijk om aan snelheid te winnen, te experimenteren en te leren hoe de innovatie door de markt onthaald wordt. Met hier een typisch andere, veel snellere manier van aanpak: nl agile, scaled agile, mode2 enzovoort.

 

Bedrijfsarchitectuur Lees het volledige artikel hier (Ondernemers, dossier Van Mensen en Zaken, Maart 2017).

Bedrijfsarchitectuur als kompas bij het maken van slimme keuzes