Elke euro die u in technologie investeert, moet maximaal renderen

IT-architectuur lijkt misschien een abstracte term, maar is strategischer en belangrijker dan ooit. Organisaties moeten nu eenmaal snel kunnen schakelen, en hun IT-systemen dus ook. ‘IT-architectuur begint vandaag bij de top van een bedrijf’, weet Filip Cannaerts, partner van inno.com.

Ons project met bpost toont goed waar ons bedrijf het verschil maakt’, vertelt Johan Van Looy, partner bij inno.com. Bpost stond voor grote uitdagingen. De organisatie zag haar inkomsten onder druk komen, en wilde haar zakenmodel verruimen met nieuwe diensten voor de klant. Hun rechtstreeks contact met de klant, de zogenoemde last mile, was (en is) hierbij een belangrijke troef. ‘Bpost zag veel nieuwe mogelijkheden, maar zat onvermijdelijk met een erfenis uit het verleden. Samen met ons hebben ze een centraal architectuurdepartement ingericht dat nauw in contact staat met de andere afdelingen in hun organisatie. We hebben hun hele strategie onder de loep genomen, de impact inzake technologie bekeken en de architectuur voor de toekomst vastgelegd.’

De situatie bij bpost is kenmerkend, benadrukt Filip Cannaerts. ‘Het is een typische stand van zaken. De strategie van een bedrijf verandert. Zoiets heeft impact op de rest van een organisatie en niet in het minst op de technologie die het bedrijf gebruikt’, legt hij uit. Meer en meer bedrijven en hun processen digitaliseren, en dan zijn visie en zicht op hun IT-architectuur crucialer dan ooit tevoren. Al begint alles met de strategie, en dus met de bedrijfstop. ‘Het is zoals ik vaak zeg’, grapt Cannaerts, ‘I’m in love met business, niet met technologie.’

Aanpak

De aanpak bij inno.com is dus logisch: bij architectuurprojecten wordt altijd eerst gepraat over de bedrijfsstrategie. ‘Wij brengen IT en business samen bij de vraagstukken over hun ICT-architectuur. Dat laatste mag je breed bekijken. Eigenlijk gaat het hier om alles wat in een organisatie met informatisering heeft te maken’, vertelt Johan Van Looy.

Hoe begint een bedrijf als inno.com aan zo’n oefening rond ICT-architectuur? Het overloopt de belangrijkste basisprocessen die in een organisatie gangbaar zijn. ‘Je gaat het landschap op die manier clusteren. Vervolgens bekijk je welke processen en welke IT-systemen erachter cruciaal zijn voor je bedrijf. Waar maak je echt het verschil mee? Bij bpost is iets als een CRM databank bijvoorbeeld wel belangrijk, maar niet differentiërend. Hiervoor kunnen ze dan terugvallen op standaardoplossingen die in de markt beschikbaar zijn’, illustreert hij. ‘Andere toepassingen, zoals rond het operationele en logistieke, zijn voor hen dan weer cruciaal. Daar is maat- ontwikkeling in sommige gevallen wel aangewezen.’ Dergelijke keuzes zijn erg bepalend voor latere ontwikkelingen. Het vermijdt meteen dat in een organisatie nadien een wildgroei aan eigen ontwikkelde toepassingen blijft opduiken. Hierdoor raak je snel het overzicht kwijt. En dan wordt het moeilijker om op basis van dergelijk IT-landschap verder te ontwikkelen, laat staan snel te kunnen schakelen. ‘Elke euro die in technologie wordt geïnvesteerd moet ook een maximale waarde hebben voor een bedrijf. Dat is de belangrijkste rol van een ICT-architectuur, en dus ook van een specialist als inno.com’, stelt Van Looy. ‘Dat is niet alleen een strategische, maar ook een financiële kwestie.’

Innovatie

Enterprise architectuur draait niet alleen om de technologie die een bedrijf gebruikt of zal gebruiken, maar ook om alles wat erbij komt kijken, zoals de organisatie, het financiële en het beheer van het hele proces. ‘Het bevat veel invalshoeken. Er komt heel wat bij kijken om zoiets op te zetten. We helpen organisaties om zich dit alles toe te eigenen en hier matuur in te worden.’
Een bedrijf begint zelden vanaf nul met zijn IT-systemen. Maar meestal heeft het wel een idee waar het naartoe moet. ‘Je legt dan een soort blueprint vast die als een ideale toestand geldt. Verder definieer je een roadmap om zoveel mogelijk naar die blueprint toe te werken. De blueprint kun je zien als een soort van schatkist, je roadmap als een schattenkaart’, aldus Van Looy.

Wat doet een bedrijf met totaal nieuwe projecten en behoeften, die ook heel erg snel moeten worden opgezet en moeilijk meteen in een architectuur ingepast raken? ‘Daar moet een organisatie zeker rekening mee houden’, beaamt Van Looy. ‘Wij stellen voor om die niet meteen in de roadmap te integreren, maar ze eerst de nodige tijd te geven. Zodra een businessproject levensvatbaar is, kun je het nog in het totale plaatje integreren’, stelt hij. ‘En op die manier geef je jezelf de kans om heel snel met iets nieuws te beginnen en de innovatie zo goed mogelijk te ondersteunen.’

Nieuwe wereld

Zowat iedereen heeft de mond vol van innovatie, maar hoe maak je het enorme belang daarvan duidelijk? ‘De wereld zonder innovatie zou zeer saai zijn, want alles zou hetzelfde blijven. Streven naar zaken anders doen en ze waardevoller maken, is essentieel. Daarbij stel je de meest fundamentele dingen in een organisatie of samenleving in vraag. Dat in vraag stellen wordt het fundament waarop je verder bouwt’, zegt Johan Cattersel, ceo van inno.com. ‘Zoeken, pionieren, van de begane paden durven af te wijken gebeurt al eeuwen, maar nu doet de hele wereld het. De druk om innovatief te zijn is groter dan ooit. Een bloeiend bedrijf kan binnen de kortste keren worden gekelderd door een briljant idee ergens ver weg.’ Cattersel ziet in zijn ICT-business ook de kiem voor innovatie. ‘In de 17 jaar dat ik inno.com leid, zag ik twee periodes van innovatie: de eerste rond de eeuwwisseling en de tweede de jongste vier jaar. Telkens vond er een doorbraak in de digitale technologie plaats, die innovatie sterk in de hand werkt. Organisaties ontwaren nieuwe mogelijkheden en stellen hun businessmodel in vraag.’

De term crisis lijkt Johan Cattersel in die context ongepast. ‘De banken en de euro, die hebben een crisis gekend. Wat de bedrijfswereld meemaakt, is geen crisis, maar het begin van een nieuwe wereld. We kunnen ons nog niet voorstellen waartoe dit allemaal zal leiden. Maar elk bedrijf moet wel zijn motor van innovatie draaiende houden. Zoals Darwin zei: aanpassen of verdwijnen.’

Elke euro die u in technologie investeert, moet maximaal renderen