Laat uw bedrijf geen hinderpaal zijn voor innovatie

Heel wat bedrijven zien zich verplicht om een versnelling hoger te schakelen met hun innovatie. En die versnelling reikt net iets verder dan hier en daar een nieuwe IT-oplossing.

Filip Depaz, Chief Operating Officer bij Delta LloydLife, is alvast overtuigd van de innovatienoodzaak. In de zoektocht naar de hiervoor gepaste bedrijfsarchitectuur klopte de levensverzekeraar aan bij consultant inno.com. ‘Onze sector maakte de voorbije jaren een stortvloed aan nieuwe regulering mee’, vertelt Depaz. ‘Daarnaast is ook het verwachtingspatroon van klanten fel veranderd: consumenten kopen anno 2016 veel diensten en producten online, terwijl in de verzekeringssector bijna alles nog bij een makelaar of een bank gekocht en beheerd worden. We willen de band met onze klant, met wie we vandaag weinig direct contact hebben, aanhalen en hem digitaal ondersteunen. We moeten vooral ook beter begrijpen wat hij nu precies wil. En hoe onze oplossingen hem daarbij helpen.’

Hinderpaal

‘Essentieel in zo’n innovatietraject zijn slimme keuzes’, verduidelijkt Yves Rombauts, partner bij inno.com. ‘De budgetten voor dure IT-systemen zijn vandaag absoluut niet meer onuitputtelijk. Bovendien beseffen almaar meer bedrijven dat hun bedrijfsarchitectuur stilaan zo complex is dat ze echt een hinderpaal vormt voor verdere innovatie. ’Filip Depaz bevestigt: ‘Ook wij merkten de voorbije jaren hoe we de nieuwe regelgeving amper nog geïntegreerd kregen in al die oude systemen, die we vaak erfden van overnames uit de voorbije jaren. Een grote schoonmaak drong zich dus op.’ Delta Lloyd Life besloot in zee te gaan met inno.com, dat zich de voorbije jaren specialiseerde in de vernieuwing en optimalisatie van de zogenoemde bedrijfsarchitectuur: de verzameling van processen, ITsystemen, informatiebronnen en competenties die een bedrijf in staat stellen om zijn strategie te realiseren.

Yves Rombauts -Copyright Christophe Ketels
Yves Rombauts -Copyright Christophe Ketels

Yves Rombauts, partner bij inno.com: “Je wilt besparen op toeters en bellen, maar tegelijk vraagt de klant wel innovatieve en flexibele oplossingen die inspelen op nieuwe markttrends.”

 

Yves Rombauts: ‘Dat proces begint meestal met een verhaal van kostenoptimalisatie. Dat is niet zo vanzelfsprekend: je wilt besparen op toeters en bellen, maar tegelijk vraagt de klant wel innovatieve en flexibele oplossingen die inspelen op nieuwe markttrends.’ Het is de kunst om de juiste combinatie van oplossingen aan te reiken, afgestemd op de verwachtingspatronen van het bedrijf. Bij Delta Lloyd Life slaagde inno.com daar in door de zware procesmatige systemen zo efficiënt en licht mogelijk te maken en die te ontkoppelen van de frontoffice, waar klanten en makelaars net op zoek zijn naar nieuwe, creatieve oplossingen. ‘Daarvoor werken we vaak met een soort van ‘zandbak’. Medewerkers testen er op beperkte schaal nieuwe software, apps of andere tools uit’, legt Rombauts uit. ‘Het gaat dan over systeeminnovaties of concrete nieuwe toepassingen die je nog niet op grote schaal wilt inzetten, omdat ze bijvoorbeeld nog niet voldoende getest zijn. Maar op die geïsoleerde wijze kan de klant ze al wel toetsen aan de dagelijkse realiteit.’

Slimme keuzes

Het is vandaag onmogelijk om het geheel aan bedrijfsprocessen nog langer met één nieuw sausje te overgieten. Filip Depaz illustreert dat met een voorbeeld uit de praktijk: ‘Typisch voor onze sector zijn heel langlopende contracten – dertig of veertig jaar is geen uitzondering. Je kunt de systemen die deze contracten beheren niet zomaar snel aanpassen of volledig vernieuwen. Daar staan dan nieuwe producten en oplossingen tegenover, waarmee ons bedrijf wel een stuk creatiever uit de hoek wil komen. Voor de oude producten en systemen zijn we dus vooral op zoek gegaan naar meer efficiëntie, terwijl we bij klanten of makelaars vandaag wel volop experimenteren met nieuwe toepassingen en oplossingen.’

Filip Depaz- Copyright Christophe Ketels
Filip Depaz- Copyright Christophe Ketels

Filip Depaz, Chief Operating Officer bij Delta Lloyd Life: ‘Het heeft geen zin om je flexibiliteit zo te maximaliseren dat ook de allerlaatste klant zijn ultieme droom gerealiseerd ziet.’ 

 

Een fout die Yves Rombauts nog al te vaak ziet terugkomen: bedrijven verwachten alle heil van nieuwe IToplossingen.‘Daarom spreken we consequent over ‘bedrijfsarchitectuur’: IT vormt er een wezenlijk onderdeel van, maar een echte vernieuwing van je hele operationele systeem reikt een eind verder dan dat. Hoe is je bedrijf georganiseerd, beschik je over de juiste informatie, lopen de verschillende bedrijfsprocessen door elkaar? Je moet de bedrijfsarchitectuur in haar geheel bekijken en aanpakken daar waar nodig, altijd met de bedoeling om de eindklant beter te kunnen bedienen. ’Maar val daarbij niet in het andere uiterste, waarschuwt Rombauts: ‘Als een systeem goed genoeg is, dan is dat voldoende. De verleiding is groot om altijd nog dat tikkeltje extra te investeren.’ Filip Depaz beaamt: ‘Het heeft geen zin om je flexibiliteit zo te maximaliseren dat ook de allerlaatste klant zijn ultieme droom gerealiseerd ziet. Je belandt dan in een bijzonder dure vorm van bedrijfsvoering. Het is dus heel belangrijk om in de voorbereidende gesprekken vooral op zoek te gaan naar de juiste én de slimste keuzes.’

 

Dit artikel verscheen ook in De Tijd. Fotografie: Christophe Ketels.

Laat uw bedrijf geen hinderpaal zijn voor innovatie